360 CORP KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TỈNH BR-VT

Các chuyên đề đã được thảo luận tại phiên họp định kỳ của Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh BR – VT diễn ra vào ngày 03/11:
– Cơ hội nào cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh hiện nay.
– Thông tin cơ bản Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị

– Ngày 03/11/2023, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh BR-VT đã tổ chức phiên họp định kỳ thảo luận về các thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt, cơ hội nào để giúp các doanh nghiệp có thể đứng vững và vượt qua được thời kỳ khó khăn trong bối cảnh kinh tế hiện tại.

– Đồng thời tại buổi họp các doanh nghiệp cũng đã cập nhật và nắm bắt mục tiêu của Nghị quyết số 41 – NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới. Các chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng quy mô, nâng cao sức cạnh tranh, năng lực sản xuất, phát triển mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Image

z4844540680633 ed04d22752b6a5f31d94010cff6b27bf

– 360 CORP vinh dự là thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh BR-VT. 360 CORP cũng tự hào là đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp, với tiêu chí luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. 360 CORP cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng mọi yêu cầu và nhu cầu của khách hàng trong quá trình phát triển kinh doanh của khách hàng.

z4844569910746 2c6afa965ebbaa35c458e8af4cef7ff8

– Bám sát với mục tiêu chính và lâu dài của Nghị quyết số 41 về đội ngũ doanh nhân Việt Nam, phát triển hệ thống doanh nghiệp đi đôi với nhiệm vụ số hoá doanh nghiệp. 360 CORP sẽ giúp các doanh nghiệp đạt được sự linh hoạt, tăng cường khả năng cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường một cách nhanh chóng bằng các sản phẩm trí tuệ nhân tạo, đem lại hiệu quả và hiệu suất cao cho doanh nghiệp.

Nghị quyết số 41-NQ/TW nêu rõ quan điểm, đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần xây dựng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tăng cường liên kết, hợp tác trong đội ngũ doanh nhấn, giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức cùng thực hiện mục tiêu phát triển đất nước.

Về mục tiêu tổng quát, Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị nêu rõ, phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.

Mục tiêu đến năm 2030 theo Nghị quyết số 41 là phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt tầm khu vực, một số doanh nghiệp đạt tầm thế giới; một số doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt; một số doanh nghiệp có vị thế, vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, có năng lực cạnh tranh quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn.

Tầm nhìn đến năm 2045 là phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín khu vực và quốc tế; một bộ phận doanh nghiệp có thương hiệu thế giới, dẫn dắt một số chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Để thực hiện các mục tiêu, tầm nhìn trên, Nghị quyết số 41 đề ra các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Theo đó nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước; hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến; phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới; xây dựng đạo đức, văn hoá kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân.

Nghị quyết 41-NQ/TW được ban hành trong bối cảnh và sự cần thiết. Kết quả tổng kết Nghị quyết 09-NQ/TW cho thấy sự đúng đắn và kịp thời của Đảng khi cách đây 12 năm đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Sau 12 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, chúng ta đã đạt được những kết quả rất quan trọng, tích cực. Tuy nhiên, để tiếp tục xây dựng và phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò và sự đóng góp của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện mực tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 đã được Đại hội XIII của Đảng đề ra, cho thấy cần có một Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về vấn đề này

Nghị quyết số 41 xác định đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, đây là điểm tương tự Nghị quyết 09 nhưng có bổ sung thêm “là một trong những lực lượng nòng cốt” góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

– Đến với 360 CORP các doanh nghiệp sẽ được cung cấp các sản phẩm phù hợp với từng mô hình hoạt động của từng công ty. Giúp công ty phát huy được tiềm năng vốn có để phù hợp với thời đại công nghệ số như hiện nay.


THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY CP ĐT PT CÔNG NGHỆ 360

Trụ sở: Tầng 6, Tòa nhà VCCI, 155 Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP Vũng Tàu

Số điện thoại: 0836 360 360

Email: info@360.org.vn

By Published On: 06/11/2023Categories: Tin tức